Rehabilitacyjne obozy kontaktowe dla dzieci niepełnosprawnych

łoœ, po prostu łoœ!

 

Cieciorka

 

... to obozy o niepowtarzalnym klimacie i wspaniałej atmosferze w duchu integracji !

 


 

 

 

Cieciorka 2016

 

 

Cieciora 2015 :)

 

Jeżeli jesteś osobą pełną energii, pełnoletnią przyjedź na „Cieciorkę” – obóz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Jako wolontariusz możesz zostać opiekunem podczas dwóch niezapomnianych tygodni turnusu!

 

Obejrzyj film!

A szczegóły znajdziesz tu.

 


 

 

A może jesteś dzieckiem niepełnosprawnym? Ciebie zapraszamy przede wszystkim!
Trochę ciekawych informacji o turnusach znajdziesz tu.

 

 


 

Obrazy uchwycone w 2009 roku :

 

Zdjęcia grup i kadry na tle oœrodka

Zdjęcia z turnusu 1Zdjęcia z turnusu 2

Spotkanie poobozowe - Bal Mikołajkowy 2009

 


 

Zdjęcia z 2000 roku:

Zdjęcia z turnusu 1Zdjęcia z turnusu 2

 

           Nazwa obozów „Cieciorka” wywodzi się z tradycji turnusów organizowanych we wsi Cieciorka, położonej w Borach Tucholskich.
Od wielu lat na naszych obozach spędzają wakacje dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie - w większości studenci trójmiejskich, wyższych uczelni.


          Celem obozu jest szeroko pojęta integracja, czyli wzajemne zbliżenie i zrozumienie środowisk osób sprawnych i niepełnosprawnych.
Wspólna zabawa, całodniowa opieka sprawowana przez studentów nad ich niepełnosprawnymi podopiecznymi oraz życie w warunkach obozowych sprzyjają wytworzeniu trwałych więzów przyjaźni i zrozumienia, leżących u podnóża integracji.
          Dzięki tradycyjnej przychylności władz GUMed (dawniej AMG) pobyt na „Cieciorce” daje studentom młodszych lat wydziału lekarskiego oraz fizjoterapii możliwość odbycia praktyki wakacyjnej. Z tej opcji korzysta co roku kilkudziesięciu studentów.


          Taka unikalna w skali kraju forma praktyki wakacyjnej ułatwia przełamywanie barier dzielących przyszłych lekarzy i fizjoterapeutów od osób niepełnosprawnych, rozwija poczucie obowiązku i odpowiedzialności za drugą, zależną od nich osobę. Studenci mogą w praktyce poznać różne metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zarówno medycznej, jak i społecznej, bowiem do takiej zalicza się turnusy integracyjne.
          W ostatnich latach metody rehabilitacji społecznej i medycznej mają okazję poznać również studenci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Uniwersytetu Gdańskiego.Od 1991 roku przygotowaniem „Cieciorek " zajmuje się grupa wolontariuszy „Cieciorka”.
Grupa ta działa wg zasad wolontariatu. Organizują bazę obozową (do 2004 r. obozy odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej w Cieciorce, a następnie na ternie Szpitala Rehabilitacyjnego w Dzierżążnie oraz Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, czy wreszcie – od 2009 r. – w Ośrodku kolonijno-wypoczynkowym w Raduniu), gromadzą środki finansowe, przygotowują kadrę obozową, prowadzą rekrutację wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz studentów - przyszłych opiekunów.


Pytania prosimy kierować na adres: cieciorka (małpa) cieciorka.pl


(ostatnia aktualizacja strony - 11.02.2016@rc)