Rehabilitacyjne obozy kontaktowe dla dzieci niepełnosprawnych

łoœ, po prostu łoœ!

 

Cieciorka

 

... to obozy o niepowtarzalnym klimacie i wspaniałej atmosferze w duchu integracji !

 


 

 

Cieciorka 2014

 

Jedziemy na Cieciorkę!!!  

 

Bal przebierańców :)


! PRZEŻYJ PRZYGODĘ ŻYCIA !

Plakat-zaproszenie opiekunów

Jeżeli jesteś osobą pełną energii, pełnoletnią przyjedź na „Cieciorkę” – obóz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Jako wolontariusz możesz zostać opiekunem podczas dwóch niezapomnianych tygodni turnusu!

 

Obejrzyj film, zobacz prezentację!

 


Jeżeli chcecie Państwo wysłać swoje dziecko na nasz obóz
- tu będš szczegółowe informacje


Jeżeli chcesz sprawdzić się w roli opiekuna dziecka niepełnosprawnego - tu będš znajdziesz szczegółowe informacje


 

Obrazy uchwycone w 2009 roku :

 

Zdjęcia grup i kadry na tle oœrodka

Zdjęcia z turnusu 1Zdjęcia z turnusu 2

Spotkanie poobozowe - Bal Mikołajkowy 2009

 


 

Zdjęcia z 2000 roku:

Zdjęcia z turnusu 1Zdjęcia z turnusu 2

 Uwaga!  Zapraszamy na nasze spotkania organizacyjne, które odbywają się w każdy czwartek w Zarządzie Rejonowym PCK w Gdańsku

(Gdańsk, ul. Słowackiego 14, w godz. 18:30-20:00).  Przyjdźcie nam pomóc!          Nazwa obozów „Cieciorka” wywodzi się z tradycji turnusów organizowanych we wsi Cieciorka, położonej w Borach Tucholskich.
Od ponad dwudziestu pięciu lat na naszych obozach spędzają wakacje dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie - w większości studenci trójmiejskich wyższych uczelni.
Uczestniczą oni w obozach kontaktowych, organizowanych przez Społeczne Biuro Organizacji Obozów Kontaktowych „Cieciorka" działające w przy Zarządzie Rejonowym PCK w Gdańsku.
Ta w pełni społeczna organizacja złożona z wolontariuszy, co roku w lecie organizuje dwa 14 dniowe turnusy dla około 130 uczestników, w tym około 70 niepełnosprawnych.


          Celem obozu jest szeroko pojęta integracja, czyli wzajemne zbliżenie i zrozumienie środowisk osób sprawnych i niepełnosprawnych.
Wspólna zabawa, całodniowa opieka sprawowana przez studentów nad ich niepełnosprawnymi podopiecznymi oraz życie pod namiotami (dla wielu dzieci są to pierwsze i jedyne takie przeżycia) sprzyjają wytworzeniu trwałych więzów przyjaźni i zrozumienia, leżących u podnóża integracji.
          Dzięki tradycyjnej przychylności władz GUMed (dawniej AMG) pobyt na „Cieciorce” daje studentom młodszych lat wydziału lekarskiego oraz fizjoterapii możliwość odbycia praktyki wakacyjnej. Z tej opcji korzysta co roku kilkudziesięciu studentów.


Taka unikalna w skali kraju forma praktyki wakacyjnej ułatwia przełamywanie barier dzielących przyszłych lekarzy i fizjoterapeutów od osób niepełnosprawnych, rozwija poczucie obowiązku i odpowiedzialności za drugą, zależną od nich osobę. Studenci mogą w praktyce poznać różne metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zarówno medycznej, jak i społecznej, bowiem do takiej zalicza się turnusy integracyjne.
          W ostatnich latach metody rehabilitacji społecznej mają okazję poznać również studenci Akademii Wychowania Fizycznego i SPortu, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Coraz większa grupa współtworzy obozy w ramach społecznej pracy Biura "Cieciorka" - tak, że w chwili obecnej stanowią jego trzon.Od 1992 roku przygotowaniem „Cieciorek " zajmuje się Społeczne Biuro Organizacyjne Studenckich Obozów Kontaktowych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Cieciorka”.
Członkowie biura działają wg zasad wolontariatu. Organizują bazę obozową (do 2004 r. obozy odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej w Cieciorce, a następnie na ternie Szpitala Rehabilitacyjnego w Dzierżążnie oraz Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, czy wreszcie – od 2009 r. – w Ośrodku kolonijno-wypoczynkowym w Raduniu), gromadzą środki finansowe, przygotowują kadrę obozową, prowadzą rekrutację wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz studentów - przyszłych opiekunów.

Pomocy administracyjnej, prawnej i sprzętowej udziela   Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku.


Pytania prosimy kierować do:
  Roberta   Cybulskiego - przewodniczącego Społecznego Biura „Cieciorka”
  Zbigniewa   Pazderskiego - koordynatora Społecznego Biura „Cieciorka”
  Moniki Niedoszytko – vice przewodniczącej  Społecznego Biura „Cieciorka”
  Magdaleny Dębowskiej – członka   Społecznego Biura „Cieciorka”

lub bezpośrednio do Społecznego Biura „Cieciorka”
telefon: 58 341-69-11, w każdy czwartek, w godz. 18:30-20:00


(ostatnia aktualizacja strony - 30.05.2014@rc)