STOWARZYSZENIE

Nazwa: Stowarzyszenie Organizacji Obozów „Cieciorka”
Adres: ul. Morenowe Wzgórze 30 B/15 80-283 Gdańsk
NIP: 957-107-67-51
REGON: 360640479
KRS: 0000540492
Nasz nr konta: 42 1090 1098 0000 0001 3006 2724

Uwaga! Nasz nowy adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Organizacji Obozów „Cieciorka”
Europejskie Centrum Solidarności
Plac Solidarności 1 ( III piętro), 80-863 Gdańsk

Utworzenie stowarzyszenia
Pod koniec 2014 r. grupa ponad 20 osób – przyjaciół Cieciorki – powołała do życia stowarzyszenie, którego głównym celem jest organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Cieciorka”. Spośród członków–założycieli wyłoniono zarząd, w którego skład weszli:
Robert Cybulski – prezes zarządu
Magdalena Dębowska – wiceprezes zarządu
Monika Ekert – skarbnik
Powołano także komisję rewizyjną w składzie:
Zbigniew Pazderski
Filip Graczyk
Aleksandra Zaremba

Obenymi członkami zarządu są:
Robert Cybulski – prezes zarządu
Magdalena Dębowska – wiceprezes zarządu
Piotr Moskwa – skarbnik
Powołano także nową komisję rewizyjną w składzie:
Zbigniew Pazderski
Dagmara Pesta
Aleksandra Zaremba


Działalność
 • Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej połączona z realizacją atrakcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych – 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne.
 • Organizacja spotkania poobozowego pod nazwą Bal Andrzejkowo-Mikołajkowy „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Spotkania te umożliwiają dzieciom i studentom podtrzymać kontakt nawiązany podczas obozów, a jednocześnie zachęcić do udziału w kolejnych turnusach. Na bal zapraszani są również przedstawiciele trójmiejskich uczelni i sponsorzy. Organizacją całej imprezy zajmują się członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze.
 • Cotygodniowe spotkania członków stowarzyszenia i wolontariuszy.
 • Warsztaty dla wolontariuszy, będące pierwszym z etapów, przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Realizowane w okresie przedobozowym, na etapie rekrutacji opiekunów – wolontariuszy uczestniczących następnie w akcji letniej.
 • Spotkania zapewniające ciągłość projektu – realizowane w trakcie roku szkolnego. Są to dodatkowe spotkania grupy wolontariuszy lub osób kwalifikujących się do wolontariatu, polegające na wspólnym spędzaniu czasu, przeznaczonego na zabawy na palcu zabaw dla dzieci, wyjścia poznawcze, np. oglądanie pokazu wytwarzania cukierków w fabryce cukierków, wyjścia do kina. W spotkaniu tego typu uczestniczą nie tylko wolontariusze, ale i rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Wyróżnienia członków stowarzyszenia
 • 1994 r. – pierwsza honorowa odznaka „Lew z Sercem” przyznawana przez Lions Club Gdańsk Neptun
 • 1997 r. – medal 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku
 • 2005 r. – Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP
 • 2006 r. – wyróżnienie dyrektora Pomorskiego Oddziału PFRON z okazji 20-lecia organizacji obozów „Cieciorka
 • 2009 r. – Medal 90-lecia PCK
 • 2011 r. – honorowa odznaka „Lew z Sercem” przyznawana przez Lions Club Gdańsk Neptun